Huishoudelijk afval ophalen/wegbrengen

Let op!

Op 1 januari 2014 heeft gemeente Boxtel diftar ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerde tariefberekening afvalstoffenheffing.
Meer over diftar

Inzameling restafval en gft

De gemeente haalt restafval en gft om de week op. De ene week wordt de groene container (gft) opgehaald en de andere week de grijze container (restafval). Voor grof afval wordt vier keer per jaar de grofvuilroute gereden. Zet op de inzameldag de container vóór 7.30 uur met de wieltjes naar de weg op de ophaalplaats. Wordt bij u het afval met de zijlader opgehaald, dan moet u de kliko andersom aanbieden. Liefst ruim opstellen met de voorkant naar de weg. De deksel moet altijd dichtzitten. Zet geen dozen of los afval bij de containers: dat wordt niet meegenomen.

  • De gemeentelijke huisvuilophaaldienst begint om 7.30 uur de route te rijden.
  • Het composteerbedrijf Van Kaathoven, dat het Boxtelse gft-afval verwerkt, heeft veel last van composteerbare gft-zakken in het afval. Als de inhoud van de groencontainer in de vuilniswagen verdwijnt wordt het afval meteen in de wagen door meedraaiende messen in stukken gescheurd. Het plastic wordt dan vermengd met het gft-afval. En deze combinatie belemmert een goed composteerproces. Wij verzoeken u vriendelijk om in de gft-container geen composteerbare plastic zakken te gebruiken. In de grijze container mag dit wel.