Milieu, vergunning

De milieuvergunning is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de omgevingsvergunning. Dit is één vergunning waarin 26 vergunningenstelsels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu zijn samengevoegd. U doet één aanvraag, die betrekking kan hebben op meerdere activiteiten, die de gemeente behandelt in één procedure. Dit maakt de vergunningsaanvraag voor u eenvoudiger en sneller. Lees hier meer over in het product 'Omgevingsvergunning'. U doet een aanvraag voor de activiteit 'milieu'.

Activiteit milieu

U krijgt de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu indien voldaan wordt aan:

  • De regels van het bestemmingsplan;
  • De voorschriften uit het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer);
  • De voorschriften uit de Wet milieubeheer.