Reinigen openbare weg

Vegen

Elke straat wordt één keer in de acht weken geveegd. Het centrum en de markt worden elke week geveegd. De planning voor het vegen van wegen en trottoirs is uiteraard afhankelijk van het weer. Door weersomstandigheden kan de planning dus afwijken.

Onkruid

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, wordt onkruid mechanisch bestreden. Dit houdt in dat klinkerwegen en voetpaden worden geborsteld, zodat het onkruid verdwijnt.

Deze methode van onkruidverwijdering is minder intensief en dus ook minder effectief dan chemische bestrijding. Het gevolg is dat onkruid weer eerder komt opzetten. Het wordt maatschappelijk acceptabel geacht dat het straatbeeld daardoor nooit geheel onkruidvrij zal zijn.

Indien u klachten heeft over onkruidbestrijding, dan kunt u contact opnemen met het Telefonisch Informatie Punt. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0411) 65 59 11, of via e-mail gemeente@boxtel.nl

Zwerfvuil

Vier dagen per week zet de WSD één bus in om zwerfafval te ruimen in het centrum en bij de winkelcentra.

Ook de bewoners van gehandicaptencentrum De Werf dragen hun steentje bij. Zij ruimen elke week het zwerfvuil op rond de flats van Hoogheem en winkelcentrum Oosterhof. Deze inzet betekent een stevige bijdrage aan het leefbaar houden in de buurt van De Werf.

Mede namens de bewoners van de Hoogheemflats en bezoekers van Oosterhof, wil de gemeente de bewoners van De Werf hiervoor hartelijk bedanken!