Parkeren Centrum en Breukelen Zuid

In de zomer van 2016 worden er in Boxtel in en rond het centrum nieuwe parkeeroplossingen ingevoerd. Omwonenden van het centrum en het station ervaren al langere tijd in meer of mindere mate parkeeroverlast. Dinsdag 16 februari 2016 nam het college een besluit met het doel om parkeeroverlast te verminderen. Er is gezocht naar een parkeeroplossing voor iedereen: bewoners en hun visite, centrumbezoekers, werkers en treinreizigers.

Om de oplossingen aan te bieden zijn verkeersbesluiten nodig. Alle verkeersbesluiten hebben wij op 25 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en via de gemeentelijke kanalen.

Veelgestelde vragen

We ontvangen veel vragen over de voorgenomen verkeersbesluiten die het college van B&W op 16 februari 2016 heeft vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@mijngemeentedichtbij.nl.

Algemene vragen

Inzage en bezwaar

Keuze vergunningen – blauwe zone – betaald parkeren

Informatievoorziening

Kosten - opbrengsten

Visite