Veelgestelde vragen Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer mensen aan de slag te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking.

De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De gemeente heeft voor deze doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om hen te ondersteunen bij het vinden en houden van werk en zo nodig, ondersteuning te bieden bij het inkomen.

Lees de veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen: