Afvalpilot Boxtel-Oost

Sinds 1 januari 2018 is in Boxtel - Oost een afvalpilot gehouden. Gedurende ongeveer een half jaar is het GFT en het PMD wekelijks ingezameld (voor de pilot was dit 1x per twee weken) en het restafval 1x per vier weken (voor de pilot was dit 1x per twee weken). De eerste resultaten zijn goed. 81% is tevreden met de wekelijkse GFT inzameling, 94% met de wekelijkse PMD inzameling en 79% met de restafvalinzameling 1x per vier weken. 47% is door de afvalpilot meer afval gaan scheiden.

Vragenlijst

De eerste resultaten komen voort uit een vragenlijst die hebben alle huishoudens in het pilotgebied in maart hebben ontvangen.  Per huishouden kon 1 vragenlijst ingevuld worden en ingevulde vragenlijsten konden tot en met 3 april ingeleverd worden bij de gemeente (per post of digitaal).

In totaal heeft de gemeente 197 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen, waarvan 147 per post en 50 digitaal. Met een totaal van 471 huishoudens in het pilotgebied is dat een responspercentage van 42%. Dat is erg hoog.

Meer weten?

Een uitgebreidere beschrijving van de eerste resultaten vindt u in de bijlage (744 KB).  

Valt uw huishouden in het pilotgebied?

De afvalpilot vindt plaats bij 471 huishoudens van Boxtel-Oost. Alle huishoudens die in het pilotgebied vallen, hebben wij begin december 2017 een brief gestuurd over de wijzigingen.

Wilt u weten of uw adres ook in het pilotgebied valt? Kijk dan hier.

Wat wijzigt er tijdens de afvalpilot?

Vanaf 1 januari 2018 wordt in het pilotgebied:

GFTelke week ingezameld
PMD*elke week ingezameld
Restafval1 keer per 4 weken ingezameld


*
PMD = Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons

Dit blijft hetzelfde tijdens de afvalpilot

De inzamelmiddelen voor GFT, PMD en restafval blijven hetzelfde (de groene mini-container, de gratis PMD-zakken en de grijze mini-container). Ook de gescheiden inzameling van luiers- en incontinentiemateriaal, papier, glas en textiel blijft tijdens de pilot hetzelfde.

Kijk op de digitale afvalkalender Mijn Afvalwijzer voor de inzameldata en locaties van glasbakken, luiercontainers en textielcontainers bij u in de buurt.

Tussenrapportage afvalpilot

In maart 2018 vroegen wij per brief aan de bewoners (658 KB) van Boxtel-Oost de eerste ervaringen met de afvalpilot tijdens de winterperiode (329 KB).

Hoe verder na de afvalpilot?

De resultaten van de afvalpilot worden in de tweede helft van 2018 geƫvalueerd. De bewonerservaringen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In 2019 beslist de gemeenteraad of, en zo ja hoe, we de nieuwe manier van afval inzamelen in heel Boxtel gaan invoeren.