Zwerfafval

Meer informatie

Zwerfafval is afval dat mensen bewust of onbewust hebben weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terecht gekomen.

Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten, kranten, folders en tissues slingeren vaak rond op straat, in parken of langs de weg.

Waarom is zwerfafval een probleem?

Miljoenen Nederlanders ergeren zich mateloos aan zwerfafval. Zo ook in de gemeente Boxtel. Geen wonder: rondslingerende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid, vervuilt het milieu én brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Vervuiling en verloedering van de leefomgeving

Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem als wel een probleem in de leefomgeving. Uit het onderzoek 'Inzamel- en beloningssystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files en sigarettenrook.

Zwerfafval draagt bij aan de verloedering van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Ook voor toeristische plekken is een schone omgeving van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren voor de verkeersveiligheid opleveren.

Het opruimen van zwerfafval brengt hoge kosten met zich mee.

Hoe lang duurt het voordat zwerfafval vergaat?

Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Een greep uit de afbreektijd van andere producten:

Product

Afbreektijd

Sigarettenpeuk

1-5 jaar

Bananenschil

3 jaar

Metalen blikje

1,5-50 jaar

Plastic frisdrankfles

5-10 jaar

Plastic zak

10-20 jaar

Kauwgum

20-25 jaar

Aluminium blikje

80 jaar tot 1 miljoen jaar

Frietbakje

90 jaar

Plastic sixpackhouder

100 jaar

Glazen fles

1 miljoen jaar

.

Wat doet de gemeente Boxtel aan het zwerfafvalprobleem?

 • Machinaal vegen
  In gemeente Boxtel vegen wij elke straat één keer in de 8 weken machinaal. Het centrum en de markt worden elke week machinaal geveegd. Het centrum wordt op maandag geveegd en de markt wordt op zaterdag geveegd na de weekmarkt.

 • Handmatig zwerfafval ruimen
  We zetten mensen in om handmatig zwerfafval te ruimen in wijken en natuurgebieden.

 • Plaatsing van (extra) afvalbakken en blikvangers
  We plaatsen afvalbakken en blikvangers in de openbare ruimte. Daarnaast bekijken we op korte termijn waar extra afvalbakken geplaatst moeten worden.

 • Voorlichting geven
  We geven voorlichting. Via deze website en via het Brabants Centrum communiceren we naar de burgers over zwerfafval.

 • Opruimacties
  We helpen mensen en verenigingen die opruimacties willen organiseren door materialen te verstrekken en het afval af te voeren. Daarnaast organiseren we elk jaar een opschoondag.

Wat kunt u doen?