Dommel door Boxtel

Contact

Hein Hoppenbrouwers
heh@boxtel.nl
(0411) 65 58 91

Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel werkten samen aan de uitvoering van het tweede deeltraject van het project Dommel door Boxtel: baggeren, beekherstel en een ecologische verbindingszone op de oever.

De Dommel in Boxtel is weer een brede, zichtbare beek geworden met lage afvoer in de zomer en hoge afvoer in de winter. Naast ruimte voor water en mens, is er veel ruimte voor natuur. Inspiratiebron is de historische situatie.

Het project Dommel door Boxtel in drie delen

  • Het noordelijke traject: ecologische Dommel
    Het noordelijke deel loopt van de Achterbergstraat tot aan de A2. Dit traject is al relatief groen en heeft een natuurlijk karakter.

  • Het middentraject: de stads-Dommel
    Het middentraject loopt van de Eindhovenseweg tot aan de Achterbergstraat. Dit traject ligt grotendeels in het stedelijke deel van Boxtel.

  • Het zuidelijke traject: de Dommel in half-open beeklandschap
    Het zuidelijke traject loopt van de A2 tot aan de Eindhovenseweg. Dit traject vormt de grens tussen Boxtel-Oost en het buitengebied.

Het laatste nieuws over Dommel door Boxtel