BIA medisch centrum

De mens wordt sneller beter te midden van de natuur. Deze kennis en het Brabantse speerpunt innovatieve zorgeconomie, vormen de belangrijkste aanleiding om in de bos- en natuurrijke omgeving van Sint-Oedenrode een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) te realiseren. Voor het optimaliseren van de landschappelijke en ecologische verbinding met het Dommeldal wordt een faunapassage (een tunnel met groene verbinding) aangelegd.

Stand van zaken 1e kwartaal 2015:  er heeft overleg plaatsgevonden met grondeigenaren over de aankoop van de grond. Ook is met omwonenden gepraat over de faunapassage. De initiatiefnemer is met de gemeente Sint-Oedenrode in overleg over de realisatie. Uitvoering is nog niet gestart.

 

In overleg met de grondeigenaar over aaankoop grond. Ook met omwonende is gepraat over de faunapassage. Daarnaast overleg met de gemeente en provincie over de rode functies op het terrein. De daadwerkelijke uitvoering is nog niet gestart.