De Hulsthoeve

De langgevelboerderij De Hulsthoeve wordt een belevingsplek en een culturele en educatieve pleisterplaats binnen het recreatief wandel- en fietsnetwerk van Het Groene Woud. De boerderij wordt herbestemd met respect voor de geschiedenis en de landschappelijke context, met een bewust oog op de toekomst. Eén van de bijgebouwen wordt opengesteld als informatiepunt van Brabants Landschap. Daarnaast worden drie innovatieve en duurzame trekkershutten (zogenaamde Trek-ins)  op het terrein geplaatst. Inmiddels is het begin gemaakt: de ruimtelijke onderbouwing voor het project is door de initiatiefnemer bij de gemeente ingediend. Ontwerpen van een studente van de TU Eindhoven lagen hieraan ten grondslag. Het initiatief krijgt, als er geen belemmeringen zijn, de planologische vertaling in de 2e herziening van bestemmingsplan Buitengebied. De vaststelling hiervan staat gepland voor mei 2015. Een ontwerper heeft het logo en de huisstijl van de Hulsthoeve ontworpen en is bezig met de website. Er is gestart met de verbouwing van een van de bijgebouwen van de boerderij. De tekeningen voor de verbouwing van de voormalige stal tot informatiecentrum worden binnenkort gemaakt.