Ecoduct over spoorlijn Eindhoven-Boxtel

Het ecoduct (natuurbrug) wordt in 2017 gebouwd door ProRail en zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe brug een breedte van 50 meter en is de laatste ontbrekende schakel in de aaneensluiting van de natuurkern van Het Groene Woud. Inmiddels is de aanbesteding van het project gestart. Voorbereidende kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Omwonenden zijn via informatieavonden en mailberichten op de hoogte gehouden van de voortgang.