Groene poort en belevingscentrum De Vleut

Dé Groene Poort vanuit de stadsregio Eindhoven wordt De Vleut, waar een samenhangend, kwalitatief sterk en vernieuwend aanbod van toeristisch-recreatieve activiteiten wordt gerealiseerd. In het gebied zijn nu al enkele toeristisch-recreatieve voorzieningen aanwezig.

Het project ‘Groene Poort en belevingscentrum De Vleut’ heeft vertraging opgelopen. Eén ondernemer is  uit het bedrijvenconsortium  getreden. De overige ondernemers hebben daarna de plannen opnieuw bekeken. Naast de financieel-economische haalbaarheid is  het maatschappelijke draagvlak van belang. Op voorspraak van het Bewonersoverleg Best-Oost is in de eerste helft van 2014 mede naar aanleiding van de plannen van het consortium een uitgebreide dialoog gevoerd. Op dit moment werken de ondernemers met adviesbureaus en in samenspraak met vertegenwoordigers van de gemeente Best aan een herijkt ruimtelijk plan. Dit plan met financiële onderbouwing wordt vervolgens opnieuw voorgelegd. Het ondernemersconsortium heeft met de gemeente Best de intentie om in 2015 de bestemmingsplanprocedure af te ronden, zodat begin 2016 kan worden gestart met de planuitvoering voor ‘Groene Poort en belevingscentrum’.