Groot Duijfhuis

Binnen het programma Kloppend Hart worden de cultuurhistorische gebouwen in het Dommeldal, zoals het Groot Duijfhuis, opgenomen in een samenhangend recreatief wandel- en fietssysteem. De gebouwen worden (gedeeltelijk) open gesteld en benut om de bijzondere natuur- en cultuurwaarden onder de aandacht te brengen bij de bezoeker van het gebied.

Een ontwerp voor de eigentijdse vormgeving van de nieuwe functie van Groot Duijfhuis wordt ontwikkeld. Hierbij staat respect voor het bijzondere monument centraal. Voor het opstellen van het ontwerp en de uitvoering hiervan wordt afstemming gezocht met het project rondom de monumentale boerderij in het centrum van Liempde en met diverse lokale groepen. Het Groot Duijfhuis wordt straks een dependance van de SPPiLL boerderij in het centrum van Liempde. Inmiddels is een architect ingeschakeld om de nieuwe functie eigentijds vorm te geven, maar met respect voor het bijzondere monument. Er zijn ontwerpen gemaakt. Het vergunningentraject is ingezet in het eerste kwartaal 2015.

 

Het ontwerp is afgerond en de vergunning voor de werkzaamheden is binnen. Inmiddels loopt een (meervoudig onderhandse) aanbesteding. Uitvoering wordt verwacht in de winter van 2015. Er is een intentieovereenkomst over gebruik ondertekend met SPILL.