Liempde, toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud

Dit project zorgt met de realisatie van een cultuur- en landschapshistorisch informatiecentrum, de versterking van het ‘cultuurhistorische super-ensemble’ in en rondom Liempde en de versterking van de verbindingen naar het buitengebied voor een sterke toegangspoort tot Het Groene Woud en voor een toename van ruimtelijke kwaliteit.

Stand van zaken

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) heeft de naam van het toekomstige informatiecentrum aan de Barrierweg 4 in Liempde bekend gemaakt: D’n Liempdsen Herd. SPPiLL gaat van de monumentale boerderij in het hart van Liempde een cultuur- en landschapshistorisch informatiecentrum ontwikkelen met thema-activiteiten die aansluiten bij Liempde en Het Groene Woud. De realisatie komt steeds dichterbij, want vorige week heeft de gemeente Boxtel de definitieve omgevingsvergunning verleend. De projectgroep van SPPiLL kan nu echt aan de slag.

Omgevingsvergunning verleend

SPPiLL ziet het als een mijlpaal dat nu ook de vergunning is verleend. “We zijn een jaar lang bezig geweest met het creëren van ideeën en het uitwerken van plannen. We zijn daarin geslaagd, want vorige week heeft de gemeente Boxtel de vergunning verleend. Nu kunnen we echt aan de slag”, zegt Dito. SPPiLL vindt het belangrijk om het authentieke karakter en de cultuurhistorische waarden van het monumentale pand te behouden. Daarom zijn de plannen in samenspraak met specialistische partijen ontwikkeld, zoals Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting Kèk Liemt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie van de gemeente Boxtel. Het informeren van omwonenden vormde ook een belangrijk aandachtspunt.  “We hebben sessies met omwonenden georganiseerd om hen goed te informeren over de plannen. Die betrokkenheid heeft denk ik ook duidelijkheid geschept, want er is verder geen bezwaar ingediend bij de gemeente.”

Hulp van vrijwilligers

De planning is om in juni te beginnen met de renovatie van het dak. Dat is vrijwel de enige klus die wordt uitbesteed aan professionals. De rest van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Zij kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld timmeren, metselen, schilderen en diverse hand- en spandiensten. Inmiddels hebben zich al veel mensen aangemeld, maar ondersteuning is nog altijd welkom. Samen met een club vrijwilligers zorgt SPPiLL dat het informatiecentrum werkelijkheid wordt. Het gedachtegoed is dan ook: ‘voor de Liempdse gemeenschap, door de Liempdse gemeenschap’. Rob: “Het wordt dan wel een informatiecentrum over Het Groene Woud, maar het is veel breder dan dat. Het wordt ook een plek voor Liempdse inwoners.”Geïnteresseerden die graag een steentje bijdragen kunnen contact opnemen met Jan van Lierop via info@sppill.nl of bellen naar 06-12324746.

 

SSPiLL heeft alle subprojecten van deelproject 05 verdeeld over 4 projectgroepen binnen haar organisatie. De projectgroep Informatiecentrum is aan de slag met de restauratie, verbouwing en inrichting van de langgevelboederij aan de Barrierweg 4 in Liempde tot informatiecentrum.

In deze projectperiode zijn er informatieavonden georganiseerd, is een intentieverklaring met bravants Landschap getekend en zijn er aanbestedingen uitgevoerd t.b.v. asbestsanering, akoestisch onderzoek en renovatie van het dak. De renovatiewerkzaamheden zijn gestart. Ook is via een prijsvraag de naam van het informatiecentrum gekozen: D’n Liempdsen Herd.

De projectgroep Liempt in Uitvoering houdt zich bezig met de herinrichting van het centrum van Liempde. Zo is de restauratie van de kiosk in het Concordiapark gestart, zijn de plannen voor D’n Tip geaccordeerd door de gemeente Boxtel en is de inrichting geschetst voor het deelgebied Keefheuvel-Raadhuisplein – Dorpsstraat ontwikkeld. Tevens zijn enkele informatieavonden georganiseerd.

Alle natuur- en cultuurprojecten vallen onder de hoede van de gelijknamige projectgroep. Er wordt aan een groot aantal projecten gewerkt. Zo is het dateringsonderzoek naar oude grenswallen uitgevoerd, zijn er plantwerkzaamheden uitgevoerd en op een aantal grenswallen, zijn de eerste Liempdse Wilgen geplant, is opdracht verleend tot de bouw van de schutskooi, is ‘Gemeene Bossen De Geelders’, voor het Herstel van de oude, bestaande onverharde paden en ‘Met beplanting versterken van de overgangen van dorp naar buitengebied’. Ook is een oproep voor hoogstamfruitlocaties, locaties voor bakhuizen en voor historische erven gedaan. Voor zowel de bakhuizen als de erven zijn locaties geselecteerd. De projectgroep Promotie tot slot is gestart met haar eerste project: de organisatie van het eerste oogstfeest in september van 2015.