Natuurexperience Lennisheuvel

Lennisheuvel ligt tussen het station van Boxtel en de natuurgebieden Kampina, De Mortelen, Landgoed Velder en De Scheeken. Natuurexperience Lennisheuvel wil een groene, veilige wandelroute met veel faciliteiten realiseren die de verbindende schakel vormt voor de met de trein reizende recreant, op weg naar natuur en edelhert. Er is een rapport opgesteld met een ontwerp voor Nature Experience en advies is uitgebracht met betrekking tot de inrichting van de vrijwilligersorganisatie te Lennisheuvel. Via een informatieavond en een folder  zijn bewoners ge├»nformeerd. Werkzaamheden met betrekking tot het opheffen van een van de knelpunten op de route zijn gestart.

Deelproject Den Eijngel

Voor Den Eijngel zijn de werkzaamheden voor de expositieruimte in volle gang. Deze zijn in kwartaal 1 van 2015 afgerond. Pand Den Eijngel is een rijksmonument, de aanpak van dit deelproject vraagt om zorgvuldigheid en afstemming met experts. Werkzaamheden aan de eigentijdse boerentuin met historische evenementen zijn gestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan het bakhuis.

 

Nature experience

Opheffen van een de verkeersknelpunten zo goed als afgerond. Aanbesteding voor vergroening Wandelroute en entree van Lennisheuvel is uitgezet. Middels traject burgerparticipatie word visie opgesteld. Gesprekken met Waterschap gevoerd omtrent aanleg brug over het smalwater.

 

Den Eijngel

Werkzaamheden voor het expositieruimte zijn afgerond. Werkzaamheden aan de eigentijdse boerentuin met historisch evenementen zijn lopend. De werkzaamheden van het bakhuis zijn zo goed als afgerond.