Reanimatie van verloren erfgoed

Dit project richt zich op het fysieke behoud van in het bijzonder cultuurhistorische bijgebouwen die bedreigd worden. Minimaal 15 historische bijgebouwen worden van de ondergang gered. In het innovatieve project Reanimatie van verloren erfgoed bemiddelt Stichting de Brabantse Boerderij tussen eigenaren van een bedreigde (van oorsprong demontabele) schuur en nieuwe eigenaren die deze gebouwen een nieuwe functie en plek willen geven. Inmiddels zijn twee agrarische bijgebouwen gedemonteerd en in opslag geplaatst. In het najaar worden deze bijgebouwen opgebouwd voor deelproject Liempde, toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud en deelproject Land van Bosch. Andere waardevolle gebouwen worden geïnventariseerd en er worden activiteiten ondernomen om met potentiële kopers in contact te komen.

Stand van zaken 1e kwartaal 2015: De Stichting Brabantse Boerderij heeft twee agrarische bijgebouwen gedemonteerd en in opslag. In het najaar worden deze bijgebouwen opgebouwd voor twee deelprojecten. Daarnaast worden waardevolle gebouwen geïnventariseerd en activiteiten ondernomen om met potentiële kopers in contact te komen.

Het deelproject Reanimatie van verloren erfgoed bestaat uit activiteiten voor de verplaatsing van historisch waardevolle gebouwen en activiteiten ter versterking van het boerenerf. Voor de verplaatsing van historisch waardevolle gebouwen zijn circa 250 bijgebouwen geïnventariseerd, is er een vraag naar bijgebouwen van circa 30 objecten in beeld gebracht en zijn er 25 objecten verwerkt in het aanbod. Vraag en aanbod worden – voor zover mogelijk – aan elkaar gekoppeld, waarbij maximaal 15 bijgebouwen onder de regeling gehonoreerd kunnen worden. Inmiddels is 1 bijgebouw daadwerkelijk verplaatst (land van Bosch, deelproject 09) en zijn 5 bijgebouwen in procedure.

 Het merendeel van de activiteiten ter versterking van het boerenerf zijn afgerond. Als spin off van de sapdagen is er in samenwerking met het Streekfonds van het Groene Woud een eigen sapverpakking ontwikkeld. Met de eigen sapverpakking wordt een verdienmodel opgezet en de komende jaren een gebiedseigen product verder verspreid om de inwoners en toeristen van de Groene Woud.