Samen Sterk in het Buitengebied

Meer informatie

Websites

Contact

Desiree Bastin

(0411) 65 53 12

Er vinden veel overtredingen plaats in het buitengebied. Dumpen van afval, stropen van dieren, illegale houseparty’s en motorcrossers in natuurgebieden zijn daarvan voorbeelden. Slechts een kleine groep bezoekers van het buitengebied is verantwoordelijk voor deze overtredingen, maar veel mensen hebben er last van en willen gewoon genieten van de natuur.

Sterk door samenwerking

Om de misstanden in het buitengebied aan te pakken, werkt de provincie samen met onder andere gemeenten, waterschappen en natuurverenigingen. Maar zij vraagt ook de hulp van de recreant. Alles wat ongewoon lijkt in het buitengebied, kan worden gemeld via het nummer 0900 996 54 32.

Prioriteiten van het Handhavingsteam Buitengebied

Afval (dumpen, verbranden, asbest)

 • Signaleren en doormelden van afvaldumpingen en zwerfafval, zo mogelijk de daders opsporen.
 • Transport van verdachte grondstromen binnen de regio volgen en in beeld brengen.
 • Oog- en oorfunctie vervullen op sloopactiviteiten in het buitengebied, met name alert zijn op het verwijderen van asbest buiten kantooruren.
 • Toezicht houden op het opslaan van afvalstoffen.
 • Optreden tegen het verbranden van afvalstoffen.

Illegaal motorcrossen in bos- en natuurgebieden

 • Signaleren, melden en afhandelen van klachten over illegaal crossen.
 • Deelname aan gerichte handhavingsacties.

Dierenwelzijn, vormen van stroperij en aantasting van de natuur

 • Roofvogelvervolging.
 • Opsporing, oog- en oorfunctie bij het illegaal vangen van vogels en overige beschermde diersoorten. 
 • Toezicht en opsporing bij de vernieling en verstoring van broed- en paaiplaatsen.
 • Toezicht en opsporing bij het vellen van houtopstanden en het illegaal kappen van bomen met een beschermde status.
 • Toezicht en opsporing bij het snoeien, plukken en vernielen van beschermde flora.
 • Oog- en oorfunctie en melden van illegale jachtpraktijken.
 • Toezicht op aspecten van dierenwelzijn.
 • Illegale visserij: toezicht en opsporing op illegale vangsten en vangmethodes en overlastgevende situaties.
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten