Centrum

Ambities voor het centrum

De ambities voor het centrum van Boxtel zijn hoog. We willen een samenhangend en sterk centrum waar het prettig verblijven is. Wat is hiervoor belangrijk? Wij hebben vier kernwaarden benoemd:

  • Een zichtbare Dommel.
  • Een beleefbare cultuurhistorische as.
  • Een vitale economische as.
  • Een goed bereikbaar Centrum.

In mei 2012 verscheen de notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum' (1.6 MB). Deze notitie is met name gericht op de infrastructuur van het centrum, omdat deze in sterke mate het gebruik bepaalt. Denk hierbij aan onderwerpen als verkeerscirculatie, beleving van de openbare ruimte en parkeermogelijkheden.

In de notitie is een scenario gegeven om een heldere koers in te zetten tot verdere uitwerking van plannen voor het centrum. De raad stemde in juni 2012 in met de notitie, zie raadsvoorstel 'Op weg naar leefbaar en bruisend Centrum' (58 KB).

Waarom werken aan het Centrum?

Het doel van de notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum' en de bijbehorende projecten is drieledig: woongenot, economie en toerisme.

Ten eerste willen we het woongenot voor bewoners van het centrum behouden en zo mogelijk vergroten. Daarnaast zien we in dat het belangrijk is om te investeren in een gezond economisch klimaat in ons centrum, wat we onder andere doen met het Centrummanagement. Toerisme heeft een belangrijke invloed op ons centrum, vandaar dat we hieraan met de promotie van toeristische activiteiten via Beleef Boxtel een impuls geven.

Hoe staat het met plannen en projecten voor het Centrum?

We merken dat in het jaar 2015 de centrumprojecten en besluitvorming rondom deze projecten steeds prominenter in beeld zijn gekomen en steeds concreter worden. In de informatiebrief Ontwikkelingen Centrum (juli 2015) (909 KB) geven we een overzicht van de centrumprojecten, schetsen we kort het verloop van de projecten en geven we een vooruitblik: hoe gaat het verder? We doen dit aan de hand van drie thema’s: Economie, Parkeren en Openbare ruimte.

Hieronder vindt u een overzicht van alle projectpagina's van de projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum'.

Het laatste nieuws over projecten Centrum

 

Meer nieuws vindt u op de pagina Nieuwsoverzicht Centrum.