Herinrichting openbare ruimte centrum

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum werken we aan twee projecten:

  1. Route park Stapelen - Petrusbasiliek (STA-P)
  2. Markt


Op de plattegrond herinrichting STA-P en Markt (244 KB) kunt u globaal zien om welk gebied het gaat.

Het Centrum vormt de spil van allerlei activiteiten in onze gemeente. Het ontwerpen van een goed inrichtingsplan vormt dan ook een uitdaging. Deze uitdaging pakt de gemeente graag aan, samen met de gebruikers van het Centrum. Hierbij realiseren we ons, en hopelijk met u, dat we nooit een Centrum kunnen realiseren dat bij de ideeën van ieder individu aansluit. Wij richten ons dan  ook op een Centrum dat aansluit bij de ideeën van ons samen.

Project herinrichting Markt

Dinsdag 21 juni 2016 heeft het college het voorontwerp herinrichting Markt vastgesteld. De herinrichting van de Markt en Rozemarijnstraat is de volgende fase van de herinrichting van het centrum van Boxtel. Ideeën van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad zijn meegenomen in het voorontwerp. De randvoorwaarden van het vastgestelde voorontwerp komen uit de notitie ‘Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum’, in 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

Deze uitgangspunten zijn: 

  • Geschikt als evenemententerrein (waaronder weekmarkt)
  • Autoluw
  • 15 parkeerplaatsen voor auto’s en 150 voor fietsen
  • Laad- en losplaats
  • Rustpunt
  • Eenrichtingsverkeer

In de ontwerpnotitie 'Herinrichting Markt (2.0 MB)' leest u meer over het ontwerp.

Planning

Tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 5 juli ontvangen raadsleden alle informatie over het voorontwerp. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om op woensdag 20 juli hun suggesties te geven en informatie op te halen. Alle input wordt in de maanden daarna verzameld, afgewogen en verwerkt in het definitieve ontwerp. In het najaar neemt het college hierover een besluit. Na Boxtel kermis 2017 is het de bedoeling dat de plannen uitgevoerd worden.

Impressie

Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de nieuwe Markt. Bekijk ook het impressiefilmpje via YouTube.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
maquette en informatiebanners

Inloopavond Herinrichting Markt

Op 20 juli presenteerden we tijdens een inloopavond in de bibliotheek het voorontwerp voor de nieuwe Markt. Zo’n 40 inwoners en ondernemers kwamen een kijkje nemen en deelden hun suggesties en ideeën over het ontwerp.

De maquette en informatiebanners zijn nog vier weken te zien in de publiekshal van het gemeentehuis. Suggesties en ideeën kunt u sturen naar communicatie@mijngemeentedichtbij.nl

Waarom herinrichting openbare ruimte centrum?

De gemeente heeft de ambitie om het centrumgebied een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kunnen we onder andere bereiken door herinrichting van het openbare gebied. Het uiteindelijke doel is een aantrekkelijk en leefbaar centrumgebied, voor nu en in de toekomst. Aantrekkelijk voor iedereen die woont, werkt, leeft en recreëert in het Centrum van Boxtel. In de herinrichting zoeken wij manieren om de eigen identiteit van Boxtel terug te brengen. Wij willen het authentieke dat ons boeit en bindt in Boxtel laten zien. Ook willen we hiermee de aantrekkingskracht van Boxtel vergroten, om meer toeristen voor een langere tijd te boeien aan Boxtel. Kansen zijn hiervoor genoeg, denk alleen al aan onze centrale ligging in Het Groene Woud!

Wat vooraf ging

Er leven al langer ideeën en plannen voor een nieuwe inrichting van het centrum. Als gemeente hebben wij geprobeerd deze ideeën te vangen, denk bijvoorbeeld aan creatieve piramide sessies in 2008. In juni 2012 heeft dit geleid tot de notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum' (1.6 MB) . Dit is een uitgangspunt geweest om lijn te brengen in de verschillende trajecten die liepen om het centrum te verbeteren. Vervolgens zijn er wensen en eisen opgesteld, waaraan we vinden dat de openbare ruimte in ons centrum moet (gaan) voldoen. Het aftasten van wat dit inhoudt heeft de afgelopen jaren plaats gevonden. Nu is het moment waarop we over willen gaan naar een ontwerp en overgaan tot uitvoering.

In 2015 is het project STA-P gerealiseerd. De route van park Stapelen naar de Petrusbasiliek is opnieuw ingericht. Nu is het tijd voor de volgende fase van de herinrichting van het centrum: de Markt.

Het laatste nieuws over herinrichting centrum