Milieu

Via deze pagina vindt u meer informatie over afval en diftar. 

Afval

In Boxtel zijn veel mogelijkheden om uw afval gescheiden aan te bieden. Het scheiden van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Het afvoeren van restafval uit de grijze container is duur. Maar plastic verpakkingen, papier, karton, glas, textiel en elektrische apparaten kosten veel minder om af te voeren en leveren vaak zelfs geld op. Met dat geld kunnen we een groot deel van de inzamelkosten betalen en op deze manier probeert de gemeente de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Meer informatie over afval.

Diftar

Sinds 1 januari 2014 heeft gemeente Boxtel diftar ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerde tariefberekening afvalstoffenheffing. U betaalt dan een vast bedrag dat afhankelijk is van de grootte van uw huishouden. Daarnaast betaalt u een variabel bedrag dat wordt bepaald door:

  1. Het formaat van de grijze container
  2. Het aantal keren dat u uw grijze container laat ledigen

Het formaat van de grijze container en het aantal keren dat u deze moet laten ledigen, kunt u be├»nvloeden door onder andere het afval beter te scheiden. Dit kan zowel bij aankoop in de winkel als thuis in het gebruik. Hierdoor heeft u de hoogte van het variabele deel in de afvalstoffenheffing zelf in de hand. 

Meer informatie over diftar.