Afval

In Boxtel zijn veel mogelijkheden om uw afval gescheiden aan te bieden. Het scheiden van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Het afvoeren van restafval uit de grijze container is duur. Maar plastic verpakkingen, papier, karton, glas, textiel en elektrische apparaten kosten veel minder om af te voeren en leveren vaak zelfs geld op. Met dat geld kunnen we een groot deel van de inzamelkosten betalen. Op deze manier probeert de gemeente de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Als u uw afval niet scheidt, gooit u dus eigenlijk geld weg!

Hergebruik van afval spaart grondstoffen en energie. Voor de winning van grondstoffen en productie van nieuwe materialen is namelijk meer energie nodig dan voor hergebruik van oude materialen. In gemeente Boxtel scheiden we al veel afval. Maar het kan nóg beter. Gemiddeld gooit elke Boxtelaar 231 kilo restafval per jaar weg. Daar zit nog veel herbruikbaar materiaal tussen. 

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld? Kijk dan op www.afvalwijzerboxtel.nl voor de inzameldagen voor uw adres.

Slimme afval app levert afvalinformatie op maat

Wilt u precies weten wanneer wij welk afval bij u in de straat ophalen? U kunt voortaan op uw smartphone of tablet kijken voor informatie over afvalinzameling in gemeente Boxtel.
Meer over de app

Afvalinzameling in gemeente Boxtel

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de verschillende soorten afval en hoe wij in gemeente Boxtel de inzameling van afval hebben geregeld.

Inzameling bedrijfsafval

Wilt u meer weten over de inzameling van afval bij uw bedrijf? Lees hier meer over bedrijfsafvalinzameling.

Zwerfafval

Boxtel is een mooie gemeente. De gemeente werkt er, samen met u, hard aan om dat zo te houden of te versterken. Zwerfvuil en vandalisme geven een gevoel van onveiligheid en maken onze woonomgeving een stuk minder aangenaam. De kosten voor het bestrijden van zwerfvuil of het herstellen van schade door vandalisme betalen we bovendien meestal zelf. Lees meer over zwerfafval.

Het laatste nieuws over afvalinzameling in gemeente Boxtel