Diftar

Op 1 januari 2014 heeft de gemeente Boxtel diftar ingevoerd. 

Wat is Diftar ?

Diftar staat voor gedifferentieerde tariefberekening afvalstoffenheffing. U betaalt dan een vast bedrag dat afhankelijk is van de grootte van uw huishouden. Daarnaast betaalt u een variabel bedrag dat wordt bepaald door:

  1. Het formaat van de grijze container
  2. Het aantal keren dat u uw grijze container laat ledigen

Het formaat van de grijze container en het aantal keren dat u deze moet laten ledigen, kunt u be├»nvloeden door onder andere het afval beter te scheiden. Dit kan zowel bij aankoop in de winkel als thuis in het gebruik. Hierdoor heeft u de hoogte van het variabele deel in de afvalstoffenheffing zelf in de hand. 

Diftar is duurzaam!

Het op juiste wijze scheiden van afval is bovendien goed voor het milieu. De gemeente Boxtel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op het gebied van afvalinzameling betekent dit dat we de afvalberg willen verkleinen en gescheiden inzamelen van afval stimuleren. Veel afval (glas, plastic, groen) is immers grondstof voor nieuwe producten.
Meer over duurzaamheid

Het laatste nieuws over afvalinzameling in gemeente Boxtel