Rioolaansluitingen

Inzameling en transport van afvalwater is een taak van de gemeente. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd en zorgt de gemeente voor het beheer van deze stelsels. Door de gemeente zijn voorwaarden opgesteld waaronder een aansluiting op het gemeenteriool wordt verkregen. In dit info-blad vindt u informatie over de deze voorwaarden en ander aspecten rond de rioolaansluiting.