Rioolheffing

De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolzuiveringsinstallatie te brengen. Voert een rioolstelsel naast afvalwater ook regenwater af, dan noemen we dat een gemengd rioolstelsel. Er zijn ook gescheiden rioolstelsels. Deze voeren het afvalwater af naar de rioolzuiveringsinstallatie en het regenwater via een apart systeem naar het oppervlaktewater.

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Meer over rioolheffing