Verstoppingen

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Als eigenaar van een woning of bouwwerk, ben je verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit hoofdrioolstelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kun je bij de gemeente indienen.

Riool verstopt?

Als de riolering verstopt zit, is het in de eerste plaats van belang dat je vast stelt wáár de verstopping zich bevindt. De aansluitleiding tussen je woning en het hoofdriool in de weg is namelijk verdeeld in een gemeentelijk deel en een particulier gedeelte. De gemeente is slechts aan te spreken op verstopping in haar deel, waarbij het eventueel verhalen van kosten aan regels is gebonden en begrenst is.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via telefoonnummer (0411) 65 59 11 (van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur) of per e-mail via tip@boxtel.nl.