Verbouwen van uw monument

Bij het maken van een verbouwingsplan voor uw monument of beeldbepalend pand is het van groot belang de juiste detaillering en materiaalkeuzes toe te passen.

Veel voorkomende goede oplossingen hebben we voor u verzameld. Volgt u deze raadgevingen dan zal dat de kwaliteit van plan en pand zeer ten goede komen. Voor een paar onderdelen zijn ook de bijbehorende details uitgewerkt.

We hebben de volgende onderverdeling gemaakt:

Bij elk onderdeel wordt ook verwezen naar de digitale gidsen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze gidsen staan op hun website.

Voor vragen over het verbouwen van uw monument kunt u contact opnemen via gemeente@boxtel.nl of via telefoonnummer 073 - 55 31 150.

Voor vragen over de vergadering van de monumentencommissie kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend secretaris van de monumentencommissie, Wim Kanters. Dat kan via e-mail (w.kanters@mijngemeentedichtbij.nl) of via telefoonnummer 0411 - 65 52 46.