Onderwijs in Boxtel

Basisonderwijs

Internationaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

In Boxtel zijn twee vormen van middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar:

  • Bij Sint Lucas kunnen studenten opleidingen volgen voor decoreren, etaleren, reclame en presentatie, bescherming en afwerking.
  • Helicon MBO Boxtel biedt opleidingen aan voor levensmiddelentechnologie, groenvoorzieningen, milieutoezicht, dierhouderij en landbouwtechniek.

Onderwijs voor volwassenen

Onderwijs voor volwassenen wordt in Boxtel verzorgd door het Koning Willem I-college.

Lokale Educatieve Agenda

De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een instrument voor gemeenten en besturen van jeugdinstellingen en onderwijs om op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid te komen tot gezamenlijke afspraken over het onderwijs- en jeugdbeleid.

De samenwerking en de mate van afstemming op beleidsterreinen jeugd en onderwijs worden daardoor versterkt.

Binnen de LEA wordt gewerkt met de volgende thema’s:

  • Brede ontwikkeling
  • Kansen versterken met doorgaande leerlijnen
  • Passende zorg

Brede Scholen Boxtel

De Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) is opgericht in juli 2003. Doel is de ontwikkelingskansen van kinderen én hun ouders in de gemeente Boxtel te vergroten.

Een brede school is geen gebouw, maar een netwerkorganisatie. Samenwerken staat hierin centraal. Op alle basisscholen en kinderdagverblijven in Boxtel vinden brede school activiteiten plaats rond de vijf thema’s:

  • Taalontwikkeling/leesbevordering
  • Gezond/redzaam gedrag
  • Kunst/cultuureducatie
  • Natuur- en milieu-educatie
  • ICT/techniek (in ontwikkeling)

Leerplicht en kwalificatieplicht

De volledige leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt.

Na de volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat je leerplichtig bent tot je achttiende verjaardag, tenzij je een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een havo/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Je voldoet aan de kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs (en stage) te volgen, of door te werken en te leren.