Kinderopvang in gemeente Boxtel

Als werkende ouder wil je je kind met een gerust hart bij een gastouder of kinderdagverblijf onderbrengen. Het is dan ook belangrijk dat er dicht bij huis goede en betaalbare kinderopvang is.

Wet Kinderopvang

In de Wet Kinderopvang zijn regels vastgelegd over de kwaliteit van de kinderopvang, het toezicht daarop en de financiering. Het uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en overheid samen de kosten voor de kinderopvang betalen. Ouders kiezen zelf het kindercentrum of gastouderbureau en sluiten hiermee een overeenkomst af. Zij betalen de rekening die zij voor de opvang ontvangen en kunnen vervolgens een deel van de kosten via de Belastingdienst terugvragen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat.

Soorten kinderopvang

Het kindercentrum of gastouderbureau waar u gebruik van maakt moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. De vormen van kinderopvang die vallen onder de Wet Kinderopvang zijn:

Dagopvang

Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.

Gastouderopvang

Dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief de eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet Kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Buitenschoolse opvang

Dit is opvang van kinderen van vier tot twaalf jaar vóór en/of na schooltijd en in de vakanties tot het moment waarop ze de basisschool verlaten.

Peuteropvangvoorzieningen

Dit is de voorschoolse voorziening voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Voor meer informatie zie peuteropvang.  

Tussenschoolse opvang

Het ‘overblijven’ van schoolgaande kinderen  valt niet onder de Wet Kinderopvang. Dit geldt ook voor opvang door vrienden/familie, een au pair of een incidentele oppas.