Onderwijsgids

Voor ouders en verzorgers van kinderen die het primair of het voortgezet onderwijs (gaan) bezoeken zijn er twee onderwijsgidsen van het ministerie beschikbaar. Hierin worden ouders ge├»nformeerd over de mogelijkheden in het Primair en Voortgezet Onderwijs en over hun rechten en plichten. De gidsen zijn bedoeld om het contact tussen ouders en de school te versterken en om de keuze van een school te vergemakkelijken.  

Ouders en verzorgers ontvangen de onderwijsgids voor het Primair Onderwijs op hun huisadres in het schooljaar waarin het kind de derde verjaardag viert. In het voorwoord van deze onderwijsgids wordt aangegeven hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen helpen bij hun schoolloopbaan. Dat begint met het kiezen van een school die goed past bij het kind, zodat het zich daar goed thuis gaat voelen. Ook als hun kind eenmaal op school zit, kunnen de ouders helpen. Want goed contact met de school en meehelpen en meedenken met de school is goed voor het kind. En natuurlijk ook voor de school zelf.  

De gids voor het Voortgezet Onderwijs is enkel digitaal beschikbaar.  

Behalve voor de ouders en verzorgers zijn de gidsen zeker ook interessant voor organisaties die zich richten op opgroeiende kinderen en hun ouders: scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bijvoorbeeld. 

Onderwijsgidsen