Passend onderwijs

Wat is het doel van deze wet? Doel is om alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek te bieden. Het schoolbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk om passend onderwijs en basisondersteuning te bieden, zodra een leerling is aangemeld.

Bekijk het dossier over passend onderwijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Samenwerkingsverband de Meierij

De regio de Meierij bestaat uit acht gemeenten. Deze gemeenten hebben een samenwerkingsverband in het leven geroepen over aansluiting van gemeentelijke taken op die van het onderwijs. Het gaat om de gemeenten: 's Hertogenbosch - Vught - Sint-Michielsgestel - Boxtel - Schijndel - Haaren -  Maasdriel - Zaltbommel. In een werkgroep zijn beleidsmedewerkers van de acht gemeenten en vertegenwoordigers van de beide samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs aanwezig. Ze werken samen aan de thema's: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het laatste nieuws over passend onderwijs