Peuteropvang

Vragen?

Heeft u vragen over peuteropvang? Neem dan contact op met mevrouw Van Aarle, beleidsmedewerker Onderwijs: (0411) 65 59 58 / (0411) 65 53 14 of c.v.aarle@mijngemeentedichtbij.nl.

Zie ook

Voor jonge kinderen is het belangrijk om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Niet alleen leert een kind er spelen met leeftijdsgenoten, het draagt ook bij aan een goede start op de basisschool.

Geregistreerde peuteropvang in gemeente Boxtel

De peuteropvang in Boxtel wordt binnen de Wet kinderopvang uitgevoerd met een peuterspeelzaalaanbod met het accent op voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Hieronder vindt u een overzicht van de peuteropvanglocaties in de gemeente Boxtel:

 • Kindercentrum Kindertuin Peuteropvang:
  • Olleke Bolleke (locatie brede school De Wilgenbroek)
  • Pimpeloentje (locatie St. Petrusschool)
  • Rebusolleke (locatie Angelaschool)
  • Pinkeltje (locatie brede school Selissenwal)
  • Zandkasteel (locatie brede school Lennisheuvel) 

 • Stichting Peuterhof Liempde Peuteropvang:
  • Peuterhof (locatie basisschool De Oversteek) 

 • Kinderopvang Humanitas

  • Kinderdagverblijf Domino (locatie Hoogheem)

Kinderopvanglocaties die een peuteropvangvoorziening willen starten, kunnen een aanvraagformulier (208 KB)invullen voor de registratie in het lokaal register peuteropvang (LRP).

U kunt de voorwaarden voor het starten van een peuteropvangvoorziening vinden in de Uitvoeringsregeling voorschoolse educatie in de peuteropvang 2019.

Toeslag bij de belasting aanvragen

Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u een toeslag aanvragen. Heeft u en/of uw partner een betaalde baan? Dan vraagt u toeslag aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Vergoeding bij de gemeente aanvragen

Heeft u geen betaald werk? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen met het aanvraagformulier Peuteropvang vergoeding 2019 (POV) (63 KB).

De vergoeding is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die naar de peuteropvang gaan bij een organisatie die opgenomen is in het lokale register peuteropvang (LRP). U kunt voor maximaal 6 uur peuteropvang per week een vergoeding van de gemeente ontvangen. Zie hiervoor Uitvoeringsregeling peuteropvangvergoeding gemeente Boxtel 2019.

U kunt het ingevulde formulier verzenden naar Gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel t.a.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.