VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in Boxtel

Boxtels model

Contactgegevens

VVE is Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

 • Voorschools zijn peuteropvang en/of kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar.
 • Vroegschools zijn groep 1 en 2 van de basisschool van 4 tot ongeveer 6 jaar.
 • Educatie is leren, opvoeding en onderwijs.

(NB. overal waar in onderstaande tekst wordt gesproken over 'ouder' kan ook 'ouders' worden gelezen)

Waarom VVE?

VVE stimuleert de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de Nederlandse taal. Het oefenen van vaardigheden zoals praten, luisteren en het leren van nieuwe woorden, bereiden het kind voor op een goede start op de basisschool.

Hoe wordt VVE aangeboden?

In de peuteropvang in gemeente Boxtel wordt er gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. Samen met Puk zetten de kinderen de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. Als uw kind speelt binnen het VVE, wordt gekeken hoe uw kind zich ontwikkelt. Dit wordt gedaan door medewerkers van de peuteropvang, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben hiervoor iedere 6 weken overleg.

Hoe kunt u uw kind zelf ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling?

Als uw kind speelt binnen het VVE, dan komt hij of zij 4 keer per week spelen in plaats van 2 keer per week. De gemeente betaalt een groot deel van de kosten. U betaalt een ouderbijdrage. Het is belangrijk dat u uw kind altijd brengt zodat hij of zij zoveel mogelijk kan oefenen. Uw kind oefent Nederlands bij de peuteropvang. Wanneer u samen met hem of haar oefent zal uw kind meer leren. Alleen samen met de ouder wordt het VVE aanbod voor het kind een succes.
Betrokkenheid van de ouder heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind. Thuis kan de ouder de ontwikkeling van het kind stimuleren door samen te praten, te spelen en te lezen. Als het kind gestart is met extra aanbod VVE, wordt de ouder uitgenodigd om mee te doen aan ouderactiviteiten. Het is daarom belangrijk dat u daar aan deelneemt. Alleen samen met u is het VVE een succes.

Hoe kunt u uw kind aanmelden voor VVE?

U kunt uw kind inschrijven voor peuteropvang bij Kinderopvang Humanitas, Kindertuin of Peuterhof. Als uit de inschrijving blijkt dat het kind in aanmerking komt voor VVE, neemt de pedagogisch consulente van het Centrum voor jeugd en Gezin contact op met de ouder.

U kunt haar zelf ook bereiken op:

Telefoon: 0411-655963

Mobiel: 06-37708235

E-mail: i.vd.loo@mijngemeentedichtbij.nl


U kunt uw kind voor peuteropvang aanmelden bij:

 • Kindercentrum Kindertuin Peuteropvang:
  • Olleke Bolleke (locatie brede school De Wilgenbroek)
  • Pimpeloentje (locatie St. Petrusschool) 
  • Rebusolleke (locatie Angelaschool)
  • Pinkeltje (locatie brede school Selissenwal)
  • Zandkasteel (locatie brede school Lennisheuvel) 

 • Stichting Peuterhof Liempde Peuteropvang: 
  • Peuterhof (locatie basisschool De Oversteek) 

 • Kinderopvang Humanitas

  • Kinderdagverblijf Domino (locatie Hoogheem)

Wie werken er in Boxtel samen bij het realiseren van VVE?

 • Het consultatiebureau
 • De peuteropvang
 • De kinderopvang
 • Het basisonderwijs
 • De bibliotheek
 • Brede Scholen Boxtel
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Gemeente Boxtel

Het Boxtels Model

In Boxtel willen we dat alle kinderen de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. Het Boxtels Model zet in op een optimale opbrengst van samenwerking en deskundigheid dankzij complementair werken. Doel is om alle kinderen een goede start te bieden voor het basisonderwijs.
Meer over het Boxtels Model