Veiligheid

Alarmnummers & websites  

Meldpunt veiligheid

Meld klachten die gaan over vandalisme, overlast, onveilige situaties en/of onveilige plekken, waarvan u denkt dat de gemeente er wat aan zou kunnen doen. Stuur een e-mail naar 
veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl.

Integrale Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te leven. Boxtelaren, bezoekers, bedrijven en het gemeentebestuur vinden een veilige omgeving daarom belangrijk. Van oudsher is veiligheid een belangrijke taak van de overheid. Toch kan de overheid veiligheid van mensen en goederen nooit volledig garanderen. Het veilig(er) maken van een gemeente is dan ook een opgave waar het gemeentebestuur, inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen de schouders onder moeten zetten.

Risicokaart

Online zien welke risico's er bij u in de buurt zijn? De overheid heeft de risicokaart in het leven geroepen om u te laten zien welke risico's in uw omgeving zijn. De overheid wil u zo goed mogelijk informeren. Het is niet de bedoeling om u met deze gegevens schrik aan te jagen.
Bekijk de risicokaart

Integrale veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid brengt veiligheidsproblemen, de aanpak en de oplossing daarvoor in kaart. Zonder integraal veiligheidsbeleid is er geen totaaloverzicht en kan er niet effectief naar oplossingen gestuurd worden. Goed integraal veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door systematiek, samenhang en samenwerking.
Lees de Kadernota Integrale Veiligheid (1.2 MB)

Buurtpreventie WhatsApp

Ook in Boxtel is er buurtpreventie via WhatsApp. Wilt u graag aansluiten bij een WhatsApp-groep bij u in de buurt, stuur dan een e-mail naar veiligheid@boxtel.nl. Vermeld in welke straat u woont, dan informeren wij u wat de dichtstbijzijnde WhatsApp-groep bij u in de buurt is.

Meer over veiligheid