Veiligheid

Contact

 • Spoedeisende hulp
  Bel: 112
 • Niet spoedeisende hulp
  T: 0900 8844
 • Meld Misdaad Anoniem
  T: 0800 7000
 • Buurtbemiddeling
  T: (0411) 65 58 99 

Zie ook:

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te leven. Boxtelaren, bezoekers, bedrijven en het gemeentebestuur vinden een veilige omgeving daarom belangrijk. Van oudsher is veiligheid een belangrijke taak van de overheid.

Toch kan de overheid veiligheid van mensen en goederen nooit volledig garanderen. Het veilig(er) maken van een gemeente is dan ook een opgave waar het gemeentebestuur, inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen de schouders onder moeten zetten.

Ramp of crisis

Lees wat u kunt doen en wat de gemeente doet in geval van een ramp of crisis.

Melding over veiligheid

Meld klachten die gaan over vandalisme, overlast, onveilige situaties en/of onveilige plekken, waarvan u denkt dat de gemeente er wat aan zou kunnen doen. Doe dit via het formulier Melding Openbare Ruimte of stuur een e-mail naar veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl

Melding of klacht over onderhoud

Heeft u een melding of klacht over het onderhoud, zoals scheve stoeptegels of slecht onderhoud van een plantsoen? Meld het via het formulier Melding Openbare Ruimte of stuur een e-mail naar gemeente@boxtel.nl.

Defecte straatverlichting kunt u hier melden.

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedeisende zaken contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 88 44 (lokaal tarief).

Meer over veiligheid woonomgeving

 • Veilig Thuis 
  Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer over brandveiligheid