RADAR, voor gelijke behandeling tegen discriminatie

Meer informatie

RADAR is per 1 april 2011 ook bereikbaar voor de inwoners van Boxtel via telefoonnummer (073) 7440118 of www.radar.nl.

Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief.

Te maken met discriminatie?

Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Naast advies en ondersteuning, registreert RADAR klachten en toetst RADAR deze  op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook zijn er mogelijkheden met betrekking tot voorlichting, training en advies aan instellingen.

Discriminatie melden? Advies nodig?

U kunt RADAR bellen via het landelijke telefoonnummer 0900‐ 2354 354 (10 ct/pm) of lokaal 013  8200212.