Halt Oost-Brabant

Halt Oost-Brabant behandelt jaarlijks veel leerplichtzaken. Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Ongeveer de de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een Halt-afdoening of een Stop-reactie. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting, ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.
Meer over Halt