Nieuw maatregelenpakket parkeerregulering

Op basis van de vele reacties op het vergunningparkeerbeleid heeft de gemeente Boxtel de parkeerregulering heroverwogen. Het staat voor de gemeente vast dat een vorm van parkeerregulering noodzakelijk is om iedereen in Boxtel een geschikte parkeerplaats aan te kunnen bieden. Rekening houdend met alle reacties op het vergunningenstelsel heeft de gemeente daarom een nieuw pakket van maatregelen voor parkeerregulering bedacht.

De kern van het nieuwe maatregelenpakket is dat de gemeente Boxtel de parkeerder wil faciliteren. Parkeerregulering wordt zoveel mogelijk beperkt en alleen toegepast waar nodig. Er zijn twee hoofdredenen om parkeerregulering toe te passen:

  • Om ongewenste parkeerders in een gebied te voorkomen.
  • Om te hoge parkeerdruk en zoekverkeer te verminderen.

Reactieronde nieuw maatregelenpakket parkeerregulering.