Parkeren Centrum en Breukelen Zuid

De onderstaande tekst is niet meer actueel. De gemeente Boxtel werkt aan een nieuw maatregelenpakket parkeerregulering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De bewoners van Centrum en Breukelen Zuid ervaren dat de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte de afgelopen jaren is gedaald. Naar aanleiding van klachten over parkeeroverlast hebben wij de afgelopen jaren een aantal parkeeronderzoeken uitgevoerd. De kern van het verhaal is dat verschillende groepen parkeerders ‘uitwijkgedrag’ vertonen, omdat er geen parkeerregime bestaat in de woongebieden direct om het centrum.

Concrete voorbeelden van problemen  

 • Treinreizigers parkeren in de woongebieden direct in de omgeving van het station, terwijl het parkeerterrein bij het station zelf bijna niet wordt gebruikt.
 • Werkers parkeren in de woongebieden rondom het centrum. Bekende locaties zijn onder meer Burgakker, Duinendaal, Kasteellaan en Ons Doelstraat.
 • Centrumbezoekers mijden de parkeervoorzieningen waar een betaalregime bestaat en parkeren op de ‘vrije’ parkeerplaatsen in de directe omgeving.

Gereguleerd parkeersysteem als oplossing

Als gemeente willen we de parkeerproblemen aanpakken. Wij zien de oplossing in een zogenaamd gereguleerd parkeersysteem met parkeervergunningen in Centrum en Breukelen Zuid. Dit systeem moet zorgen voor een doelmatig, efficiënt en ook een beheerst gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat verschillende groepen parkeerders straks gebruik kunnen en gaan maken van de voor hen bedoelde parkeerplaatsen.

 • De parkeerruimte bij woningen kan gebruikt worden door bewoners en hun bezoek.
 • Het parkeerterrein bij het station is voornamelijk bedoeld voor treinreizigers.
 • Het Breukelsplein wordt voornamelijk gebruikt door werkers en centrumbezoekers.
 • Het parkeerterrein bij de Albert Heijn wordt gebruikt door bezoekers van de Albert Heijn en ook bezoekers van het centrum.
 • Aan de Mgr. Bekkerstraat mag in feite iedereen parkeren, zolang er maar wordt voldaan aan het betaalregime.

Publicatie voorgenomen verkeersmaatregelen 

Om de nieuwe parkeerregulering in te voeren is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen in te stellen. De voorgenomen verkeersbesluiten hebben we op 25 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.
Bekijk de bekendmakingen van de ontwerp-verkeersbesluiten in de Staatscourant

Overzicht bijbehorende besluiten en stukken

Via onderstaande links kunt u alle bijbehorende besluiten en stukken raadplegen.

 1. Detailhandelsvisie (raadsbesluit 24 maart 2015, agendapunt 9

  1. Raadsbesluit  (147 KB)
  2. Beleidsnota detailhandel en horeca (870 KB) (p. 8, 14, 15, 23, 30)

 2. Fietsvoorzieningen Station (collegebesluiten 2014)
 3. Parkeerverbod Ladonk (collegebesluiten 2013)
 4. Centrumvisie ruimte en verkeer (raadsbesluit 26 juni 2012, agendapunt 12)

  1. Raadsbesluit (57 KB)
  2. Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum (1.6 MB) (p. 3, 4, 6-11, 18-24)

 5. Beleidsnotitie Ontwikkelingsplan Ladonk (5.8 MB) (raadsbesluit 2011)
 6. Toeristisch recreatieve visie (15.2 MB) (raadsbesluit 2011)
 7. Boxtel Bicycle (1.9 MB) (raadsbesluit 2010)
 8. Strategische visie (176 KB) (raadsbesluit 2009)
 9. GVVP: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (4.4 MB) (raadsbesluit 2008)
 10. Bestemmingsplan Centrum (3.9 MB) (2007)

Het laatste nieuws over Parkeren Centrum en Breukelen Zuid