Parkeerverbod Ladonk

Meer informatie

Contact

Peter Bezema
pbe@boxtel.nl
(0411) 65 58 59

Bedrijven op het bedrijventerrein Ladonk ondervinden parkeeroverlast op de openbare weg. Door geparkeerde vrachtauto's en personenauto's op de rijbaan ontstaan verkeersonveilige situaties. Deze motorvoertuigen belemmeren het zicht op het verkeer. Ook beïnvloeden zij de sociale veiligheid en het aanzien van het bedrijventerrein.

Met het parkeerverbod is het sinds 19 december 2013 niet meer toegestaan om op de openbare weg te parkeren. Laden en lossen (stoppen) is wel toegestaan op de openbare weg, mits er niet stilgestaan wordt op fietsstroken.

Voor welk gebied geldt het parkeerverbod?

Op de overzichtkaart Parkeerverbodzone Ladonk (913 KB) ziet u voor welk gebied het parkeerverbod geldt. Daarnaast staan op de kaart ook de locaties aangegeven, waar wij borden hebben geplaatst om de parkeerverbodzone aan te duiden.

Boxtel: een prima woongemeente

Aangenaam wonen is één van de ambities van onze gemeente. Mensen bepalen voor een groot gedeelte zelf de kwaliteit van hun leven. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om de voorwaarden hiervoor te creëren. Dit project draagt hier aan bij door het woongenot in de woonwijk te verbeteren en het winkelklimaat te versterken.

 Meer weten over onze ambities? U vindt ze terug op de pagina Missie en visie.