Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt het spoorwegnet geschikt voor de huidige én toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Kort gezegd moeten er meer personentreinen op drukke trajecten kunnen rijden en er moet voldoende ruimte zijn voor het goederenvervoer. In het kader van PHS spelen er in de gemeente Boxtel verschillende ontwikkelingen en projecten.

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer.

Om dit te realiseren, wordt een groot deel van het goederenvervoer van de Brabantroute verplaatst naar de Betuweroute. Goederentreinen richting het zuiden rijden in de toekomst over het traject vanaf de Betuweroute via Meteren, ’s‐Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. Op dit moment rijden deze treinen over het traject Breda‐Tilburg‐Boxtel‐Eindhoven.

Voor Boxtel betekent dit een afname van het goederenvervoer op de ene spoorweg, een toename op de andere én een toename van het personenvervoer op beide. Het aantal personentreinen neemt op beide spoorwegen toe.

Gevolgen PHS

PHS heeft gevolgen voor de omwonenden van het spoor, de gebruikers van de spoorwegovergangen en de bereikbaarheid. Het is een langdurig project waarbij er tot nog toe veel achter de schermen wordt gewerkt. Buiten merkt u voorlopig nog niets. Sterker nog, de eerste schop gaat naar verwachting pas eind 2019 de grond in.

Toch gebeurt er al veel om ervoor te zorgen dat de maatregelen die in Boxtel en Haaren genomen moeten worden zorgvuldig worden uitgewerkt, voorbereid, in procedure gebracht en ten slotte worden uitgevoerd.

..

In Boxtel zijn er twee belangrijke projecten die een relatie hebben met PHS:

  1. Maatregelenpakket PHS Boxtel
    Deze maatregelen worden gerealiseerd in een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gemeente Boxtel en ProRail voeren de projecten uit.

  2. Milieu-effecten en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel
    De milieu-effecten en eventueel aanvullende maatregelen, als gevolg van de toename van het aantal treinen, worden onderzocht door ProRail. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees ook de Voorkeursbeslissing PHS 2010 (7.7 MB)

Banners informatiemarkten Croonpassage

Op de informatiemarkten over PHS in het gemeentelijk informatiecentrum in de Croonpassage waren in mei 2017 enkele banners te zien. U kunt de informatie terugvinden via de volgende links:

Vastgestelde verslagen van de werkgroepen

Deelproject Fietstunnel
31-10-2016 Verslag eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel (481 KB)
13-12-2016 Verslag tweede bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel (500 KB)
08-06-2017 Verslag derde bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel (393 KB)
22-08-2017 Verslag vierde bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel (573 KB)
11-12-2017 Advies werkgroep Fietstunnel (938 KB)


Deelproject Keulsebaan
02-11-2016 Verslag eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (513 KB)
07-12-2016 Verslag tweede bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (370 KB)
07-02-2017 Verslag derde bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (525 KB)
29-03-2017 Verslag vierde bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (525 KB)
31-08-2017 Verslag vijfde bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (313 KB)
30-11-2017 Verslag zesde bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (545 KB)
01-03-2018 Verslag zesde bijeenkomst werkgroep deelproject Keulsebaan (207 KB)


Deelproject Tongeren
18-10-2016 Verslag eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Tongeren (515 KB)
08-12-2016 Verslag tweede bijeenkomst werkgroep deelproject Tongeren (345 KB)
09-02-2017 Verslag derde bijeenkomst werkgroep deelproject Tongeren (331 KB)
19-04-2017 Verslag vierde bijeenkomst werkgroep deelproject Tongeren (417 KB)
13-07-2017 Verslag vijfde bijeenkomst werkgroep deelproject Tongeren (347 KB)
10-09-2017 Advies werkgroep Tongeren (443 KB)


Deelproject Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg
17-10-2016 Verslag eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (419 KB)
29-11-2016 Verslag tweede bijeenkomst werkgroep deelproject Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (370 KB)
20-01-2017 Memo advies deelproject Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (1.5 MB)
03-02-2017 Verslag toelichting aan wethouder werkgroep deelproject VLK (382 KB)

Nieuwsbrief PHS

Meld u aan voor de nieuwsbrief PHS

Het laatste nieuws over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer