Maatregelenpakket PHS Boxtel

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt het spoorwegnet geschikt voor de huidige én toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Kort gezegd moeten er meer personentreinen op drukke trajecten kunnen rijden en er moet voldoende ruimte zijn voor het goederenvervoer. In het kader van PHS spelen er in de gemeente Boxtel verschillende ontwikkelingen en projecten.

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer.

Om dit te realiseren, wordt een groot deel van het goederenvervoer van de Brabantroute verplaatst naar de Betuweroute. Goederentreinen richting het zuiden rijden in de toekomst over het traject vanaf de Betuweroute via Meteren, ’s‐Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. Op dit moment rijden deze treinen over het traject Breda‐Tilburg‐Boxtel‐Eindhoven.

Voor Boxtel betekent dit een afname van het goederenvervoer op de ene spoorweg, een toename op de andere én een toename van het personenvervoer op beide. Het aantal personentreinen neemt op beide spoorwegen toe.

Gevolgen PHS

PHS heeft gevolgen voor de omwonenden van het spoor, de gebruikers van de spoorwegovergangen en de bereikbaarheid. Het is een langdurig project waarbij er tot nog toe veel achter de schermen wordt gewerkt. Buiten merkt u voorlopig nog niets. Sterker nog, de eerste schop gaat naar verwachting pas eind 2019 de grond in.

Toch gebeurt er al veel om ervoor te zorgen dat de maatregelen die in Boxtel en Haaren genomen moeten worden zorgvuldig worden uitgewerkt, voorbereid, in procedure gebracht en ten slotte worden uitgevoerd.

In Boxtel zijn er twee belangrijke projecten die een relatie hebben met PHS:

  1. Maatregelenpakket PHS Boxtel
    Deze maatregelen worden gerealiseerd in een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gemeente Boxtel en ProRail voeren de projecten uit.

  2. Milieu-effecten en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel
    De milieu-effecten en eventueel aanvullende maatregelen, als gevolg van de toename van het aantal treinen, worden onderzocht door ProRail. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees ook de Voorkeursbeslissing PHS 2010 (7.7 MB)

Communicatiemateriaal Informatiemarkt 27 juni 2018

Via de volgende links vindt u de banners van de informatiemarkt van 27 juni 2018. 

Nieuwsbrief PHS

Meld u aan voor de nieuwsbrief PHS