Archief PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer)

Meer informatie  

Websites

Contact

Gemeente Boxtel
Coriene Brons (projectmanager)
T: (0411) 65 59 11 (algemeen telefoonnummer)
dubbeleoverweg@boxtel.nl

ProRail
Afdeling Publiekscontacten
T: 0800 - 776 72 45


Op deze pagina vindt u verschillende documenten die over PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) gaan. We hebben de documenten ingedeeld in verschillende categorie├źn:

  • Besluitvorming (2013)
  • Participatie- en informatietraject (2012-2013)
  • Visie gemeente Boxtel (2010)


In de grijze kolom aan de rechterzijde van deze pagina staan links naar aanvullende informatie over PHS. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via dubbeleoverweg@boxtel.nl of (0411) 65 59 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming (2013)

 

Wanneer?Wat?Meer informatie

26 november 2013

Tijdens de raadsvergadering op 26 november 2013 koos onze gemeenteraad een oplossingsrichting voor het verkeersknelpunt bij de dubbele overweg in de Tongersestraat. De gekozen oplossing komt in het kort neer op capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan, een fietstunnel op locatie van de dubbele overweg en aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg.
12 november 2013Commissie Ruimtelijke Zaken
23 april 2013
De besluitvorming in onze gemeenteraad is voorbereid via een breed burgerparticipatietraject. Dit resulteerde in ruim 40 oplossingsvarianten, die door de deelnemers aan het traject werden teruggebracht tot 7 oplossingsrichtingen. De gemeenteraad bepaalde tijdens deze raadsvergadering dat daarvan 2 oplossingsrichtingen tot in detail moesten worden uitgewerkt.

MER-procedure ministerie: informatiebijeenkomst ministerie 20 juni 2013, ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau (2.4 MB) plus nota van antwoord (3.0 MB) en zienswijze gemeente Boxtel (1.8 MB)

 

 

Participatie- en informatietraject (2012-2013)

 

Wanneer?Wat?Meer informatie
12 juni 2013Nieuwsbrief PHS gemeente Boxtel - 12 juni 2013 (67 KB)

december 2012

Huis-aan-huiskrant december 2012 (828 KB)
18 december 2012
Op dinsdag 18 december vond de tweede participatiebijeenkomst voor bewoners plaats. Tijdens de bijeenkomst is aangekondigd dat de beoordelingsmatrix voor ingebrachte varianten op deze webpagina zou worden geplaatst.
11 december 2012
Op dinsdag 11 december vond het inloopspreekuur plaats voor deelnemers aan de participatie. Zij konden zien welke varianten er allemaal ingediend waren en vragen stellen over varianten, die ze zelf in hadden gebracht of nog aan het uitwerken waren. Tijdens het inloopspreekuur konden ook eerdere onderzoeken (zie archief Verkeersproblematiek) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan worden bekeken.
6 december 2012Advertentie in Brabants Centrum 6 december 2012 (1.7 MB)
20 november 2012Op dinsdag 20 november vond de eerste participatiebijeenkomst voor bewoners plaats.
9 oktober 2012

Zienswijze gemeente Boxtel (1.8 MB) op de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage Programma Hoogfrequentspoor: Meteren-Boxtel

24 september 2012
Het ministerie van I&M en ProRail hielden op 24 september 2012 een informatieavond over PHS.

17 september 2012Nieuwsbrief gemeente Boxtel PHS 17 september 2012 (67 KB)

6 september 2012

Het ministerie van I&M gaf op 6 september 2012 een presentatie over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer voor de gemeenteraad van Boxtel.
15 februari 2012
Op 15 februari 2012 gaven ProRail en het ministerie van I&M presentaties over PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer).
  • Presentatie PHS ProRail en ministerie I&M (15 februari 2012)
  • Panelen PHS februari 2012
  • Panelen Boxtel PHS februari 2012
3 februari 2012Nieuwsbrief gemeente Boxtel TALK/PHS 3 februari 2012 (74 KB)

 

 

 

Visie gemeente Boxtel (2010)

Wanneer?Wat?Meer informatie
8 september 2010Visie op de verkeersstructuur in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor (2.9 MB) 
8 september 2010

Flyer 'Wonen op een kruispunt' (1.9 MB)