Milieu-effecten en Ontwerp Tracébesluit

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en Boxtel.

Milieu-effectenonderzoek

ProRail onderzoekt de milieueffecten en eventuele aanvullende maatregelen, als gevolg van de toename van het aantal treinen. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Waar nodig treffen zij maatregelen om geluid- en trillinghinder binnen de normen te houden.

Ontwerp Tracébesluit

Tussen Meteren en Boxtel gaan zowel meer reizigers- als goederentreinen gaan rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig. ProRail werkt de aanpassingen en maatregelen voor het hele traject Meteren-Boxtel uit in een Ontwerp Tracébesluit (OTB).

Meer informatie

Voor meer informatie over het milieu-effectenonderzoek en het Ontwerp Tracébesluit verwijzen we u door naar de website van ProRail.