Klankbordgroep Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel-Haaren (Esch)

Meer informatie

Contact

Coriene Brons
Projectmanager Gemeente Boxtel
(0411) 65 59 11 (algemeen telefoonnummer)

dubbeleoverweg@boxtel.nl

Net als voor de andere deelgebieden binnen het werkgebied Meteren-Boxtel als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer bestaat er ook voor het deelgebied Boxtel-Haaren (Esch) een klankbordgroep.

Wij zijn in april 2015 gestart met de oprichting van de klankbordgroep. We ontvingen voor de klankbordgroep meer aanmeldingen, dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Op donderdag 25 juni is daarom een loting uitgevoerd.

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit 21 deelnemers. Tien personen nemen deel aan de klankbordgroep namens een belangengroep. Elf personen nemen deel als inwoner van een wijk in Boxtel of Haaren (Esch). Wij hebben extra aandacht besteed aan de waarborging van de vertegenwoordiging van inwoners die in een gebied wonen nabij de spoorzone: Kalksheuvel, Breukelen en Esch.

Presentaties en verslagen