Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Ondertekening bestuursovereenkomst PHS 

In mei 2015 is de bestuursovereenkomst getekend tussen de opdrachtgevers van de spoorplannen in Boxtel en Haaren: het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten. Daarmee liggen de taken en verantwoordelijkheden van de drie partijen definitief vast. Eind 2014 en begin 2015 hebben de gemeenteraden al ingestemd met de inhoud van de bestuursovereenkomst. Het wachten was nog op de definitieve instemming van de provincie en het Rijk. De bestuursovereenkomst regelt hoe de opdrachtgevers het project gezamenlijk organiseren en uitvoeren. De overeenkomst gaat over onderwerpen als de verdeling van de risico‚Äôs en de rollen en verantwoordelijkheden van de drie partijen. In de overeenkomst is ook de financiering geregeld. 

Overige documenten