Prettig Wachten - Verbeteringen station

Meer informatie

Website Prorail Prettig Wachten

Overzichtstekenings station: situering projecten 2014 (160 KB)

Contact

Klantenservice Prorail: 0800-7767245

Elke werkdag tussen 8.00-18.30 uur

Op stations moet het verblijf prettig zijn. ProRail zorgde in samenwerking met NS Stations met het project Prettig Wachten dat wachten op stations aangenamer is geworden, zodat meer mensen voor de trein zullen kiezen.

In Nederland zijn 20 stations geselecteerd, waaronder ook station Boxtel, waar de  verbeteringsmaatregelen zijn uitgevoerd. In Boxtel zijn onderstaande aanpassingen uitgevoerd.

  • Aanpassingen aan het perron; waaronder nieuwe wachtplekken en aanpassingen aan bestaande wachtplekken, zitplekken, versnaperingen en groenmaatregelen.
  • Aanpassingen aan voetgangerspassages, met name in de belevingssfeer en bewegwijzering.
  • Verbouwing van gevels stations: verruimen trapopgang en meer open maken van de gevel, verplaatsen en centreren betaalautomaten, aanpassen toiletvoorzieningen en wachtruimte in het stationsgebouw.

Op de overzichtstekening Station: situering projecten 2014 (160 KB)ziet u waar de werkzaamheden Prettig Wachten zich bevinden en waar andere werkzaamheden uitgevoerd worden of zijn op en rondom het station in 2014.