Prettig Wachten - Verbeteringen station

Meer informatie

Project Prettig Wachten van ProRail

Overzichtstekening station: situering projecten 2014 (160 KB)

Contact

Klantenservice ProRail: 0800-7767245

Bereikbaar op elke werkdag tussen 8.00-18.30 uur

Het verblijf op treinstations moet prettig zijn. Met die gedachte is ProRail samen met NS Stations het project Prettig Wachten gestart. Daardoor moet wachten op stations aangenamer worden, zodat meer mensen voor de trein kiezen.

In Nederland zijn 20 stations geselecteerd waar zaken verbeterd moesten worden, waaronder station Boxtel. In het kader van dit project is in Boxtel het volgende gebeurd:

  • Aanpassingen aan het perron, waaronder nieuwe wachtplekken en aanpassingen aan bestaande wachtplekken, zitplekken, versnaperingen en groenmaatregelen.

  • Aanpassingen aan voetgangerspassages, met name in de belevingssfeer en bewegwijzering.

  • Verbouwing van gevels stations: verruimen trapopgang en meer open maken van de gevel, verplaatsen en centreren betaalautomaten, aanpassen toiletvoorzieningen en wachtruimte in het stationsgebouw.

Op de overzichtstekening 'Station: situering projecten 2014' (160 KB) ziet u waar de werkzaamheden voor Prettig Wachten zich bevinden en waar in 2014 andere werkzaamheden uitgevoerd zijn op en rondom het station.