Verkeerseducatie

Het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) helpt scholen en gemeenten om structureel verkeerseducatie te geven die meer op de dagelijkse praktijk gericht is. Dit is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 18 jaar.

Waarom is verkeerseducatie belangrijk?

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn er in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Verkeerseducatie op school

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Dit label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat de school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Een school komt in aanmerking voor het label als er actief en structureel aandacht is voor verkeersonderwijs. De voorwaarden zijn te vinden op www.bvlbrabant.nl.

Praktisch verkeersexamen

Een manier om kinderen veiliger aan het verkeer te laten deelnemen, is het praktisch verkeersexamen. Alle basisscholen kunnen hieraan meedoen en op die manier punten verdienen om in aanmerking te komen voor het BVL. Gemeente Boxtel organiseert samen met contactpersonen van de deelnemende scholen het verkeersexamen.

Aanmelden voor het BVL 

Scholen kunnen zich aanmelden voor het BVL. Op het zelfevaluatieformulier schetst de school de beginsituatie. Daarna komt een BVL-auditor die alles doorspreekt. De school bepaalt vervolgens zelf binnen welke termijn de veranderingen worden doorgevoerd en wanneer zij het label willen behalen. Ten slotte wordt er een format gemaakt met de criteria waaraan de school nog moet voldoen om het label te kunnen krijgen.

Subsidie

BVL-activiteiten kosten soms extra geld, zoals de aanschaf van een nieuwe verkeersmethode, het examen in groep 7 of het Dode Hoekproject. Via de gemeente kan de school hiervoor subsidie van de provincie krijgen.

Klik om te vergroten

Boxtelse scholen met het Verkeersveiligheidslabel

In de gemeente Boxtel hebben acht basisscholen het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald:

  • De Vorsenpoel, sinds 18 juni 2003
  • De Oversteek, sinds 6 december 2005
  • Angelaschool, sinds 29 oktober 2008
  • De Spelelier, sinds 2 juli 2009
  • De Beemden, sinds 14 oktober 2010
  • Sint Theresia, sinds 15 maart 2011
  • Prinses Amaliaschool, sinds november 2015
  • Sint Petrus, sinds juni 2016