30-km/u-zone wijk Boxtel-Oost

In de wijk Boxtel-Oost is een zone ingesteld waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Dit hebben we gedaan om de verkeersveiligheid in de gemeente Boxtel te verbeteren, zoals bepaald in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Ook sluiten we hiermee aan bij het landelijke programma Duurzaam Veilig.

Minder doorgaand verkeer en minder ongevallen

Waarom een 30-km/u-zone om de wijk meer verkeersveilig te maken? Met een 30-km/u-zone wordt doorgaand verkeer uit de woonbuurten geweerd en wordt het aantal ongevallen in de woonwijk teruggedrongen.

Een goed voorbeeld van een kruispunt dat veiliger zal worden, is het gevaarlijke kruispunt van de Hendrik Verheeslaan en de Dr. de Brouwerlaan.

Wat gaat er veranderen?

We nemen diverse maatregelen om een 30-km/u-zone van de wijk Boxtel-Oost te maken. In het plan van aanpak ’30-km-zone wijk Boxtel-Oost’ (1.8 MB) omschrijven we deze maatregelen.

De nadruk leggen we op het duidelijk aanduiden van de gebieden bij het binnenrijden van de woonbuurten. Dit doen we door het toepassen van zonepoorten. Deze zonepoorten bestaan uit portaalbebording, markering en waar mogelijk een plaatselijke versmalling van de rijbaan.

Waar nodig treffen we binnen de woonwijken nog aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld afsluitingen, drempels of verkeersplateau’s.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Voortgang van het project

Wat hebben we al uitgevoerd? 

  • Het college heeft het verkeersbesluit 'snelheidsregime 30-km/u-zone' genomen en tot uitvoering gebracht.
  • In bijna de hele wijk hebben we zonepoorten gerealiseerd. Op sommige locaties ontbreken nog zonepoorten. Deze realiseren we, na de afronding van de werkzaamheden aanpak grondwateroverlast.
  • Alle woonbuurten zijn voorzien van borden die de 30-km/u-zone aangeven.

Wat gaan we nog doen?

  • We willen aanvullende maatregelen gaan uitvoeren binnen de 30-km/u-zone, om de wijk nog verkeersveiliger te maken.
  • Najaar 2013 hebben we bewoners betrokken bij het in kaart brengen van onveilige verkeerssituaties. Op de pagina 'Opmerkingen verkeersonveilige situaties Boxtel-Oos't kunt u de ingezonden opmerkingen bekijken.
  • De ontvangen informatie hebben we verwerkt in het verslag 'Aanpak verkeersonveilige situaties Boxtel-Oost' (70 KB). Hierin staat welke maatregelen we nemen en welke opmerkingen niet tot maatregelen hebben geleid met een toelichting daarbij. 
  • In de eerste helft van 2014 verwachten we de aanvullende maatregelen te kunnen realiseren. Werkzaamheden voor De Beukums, Nieuwe Nieuwstraat en de Hendrik Verheeslaan starten al in april 2014. Overige maatregelen moeten nog gepland worden.
  • Later dit jaar start een project voor de herinrichting van de Dr. De Brouwerlaan. U kunt daarbij uw wensen uitspreken en meedenken aan oplossingsrichtingen voor dit gebied.

Het laatste nieuws over 30km/u zone wijk Oost