Herinrichting Dr. De Brouwerlaan

Meer informatie

Hoe is het proces verlopen?

Contact

Peter van den Oetelaar 
peo@boxtel.nl
(0411) 65 53 84

Op 9 september 2015 heeft het college het definitief ontwerp voor de Dr. De Brouwerlaan (5.4 MB) vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de werkzaamheden zijn begin mei gestart. De herinrichting beslaat het gebied tussen de Schijndelseweg tot en met de kruising met de Hobbendonkseweg. 

Wat zijn we aan het doen? 

Aanleg nieuw hoofdriool 

Midden in de rijbaan van de Dr. De Brouwerlaan, van de Schijndelseweg tot in de Hobbendonkseweg wordt een nieuw hoofdriool aangelegd. Ook worden er aanpassingen gedaan aan het bestaande riool voor een betere afvoer van het afvalwater en drainagewater. 

Vervanging bestaande verharding en aanleg vrijliggend fietspad

Bovengronds wordt alle bestaande verharding van voortuin tot voortuin vervangen. Er wordt een nieuw vrijliggend fietspad in rood asfalt aangelegd. Ook het asfalt van de rijbaan, het straatwerk van parkeervakken en trottoirs worden vervangen. 

Aanplant groen en nieuwe inrichting parkje

De groen- en grasstroken worden opnieuw aangeplant, daarnaast wordt het parkje tussen de Hendrik Verheeslaan en de Hobbedonkseweg opnieuw ingericht. Ook komt er een nieuwe skatevoorziening, de verwachting is dat deze eind juni/begin juli opgeleverd wordt. Voor de JOP loopt nog een procedure. 

Het laatste nieuws over Dr. de Brouwerlaan