Hoe is het proces verlopen?

Meer informatie

Bijeenkomsten 4 en 11 juni 2015

Contact

Rob Werson
row@boxtel.nl
(0411) 65 58 18

Inwoners en belangstellenden hebben kunnen meedenken in het ontwerpproces.

Informatiebijeenkomsten juni 2014

Om goed met dit project te starten zijn wij op 4 en 11 juni 2014 in gesprek gegaan met bewoners en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben we via antwoordkaarten en social media input verzameld. We stelden de vragen: wat willen we graag behouden? En wat zien we liever anders?

In het impressieverslag bijeenkomsten Dr. De Brouwerlaan (1.3 MB) in 2014 leest u wat wij aan informatie opgehaald hebben en wat we besproken hebben. U kunt ook de presentatie Dr. De Brouwerlaan 11 juni 2014 (3.0 MB)bekijken.

Hieronder staan de zes thema's die wij op deze avonden besproken hebben:

 • voldoende parkeerruimte, passend bij de verkeersbeweging in de wijk
 • prettig en schoon wonen, met respect voor ieders (nacht) rust
 • veilig rijden, fietsen en oversteken in de buurt
 • de groene kwaliteit van de buurt behouden en verbeteren
 • fijn spelen in de buurt voor alle leeftijden
 • ontmoeten en verbinden in de Rots, de kinderboerderij, de school en het winkelcentrum

Inloopavond ontwerp juli 2015

We hebben alle input die we verzameld hebben gebruikt om het voorlopig ontwerp op te stellen. Op donderdagavond 16 juli 2015 hebben wij het voorlopig ontwerp voor de Dr. De Brouwerlaan (1.4 MB)tijdens een inloopavond gepresenteerd. Bezoekers konden het ontwerp via een 3D presentatie bekijken en vragen stellen en opmerkingen geven. Belangrijkste punten uit het ontwerp:

 • Kruising Dr. De Brouwerlaan - Hendrik Verheeslaan: geen knip
 • Kruising Dr. De Brouwerlaan - de Nieuwe Nieuwstraat: knip
 • De aansluiting van de Dr. De Brouwerlaan met de Schijndelseweg blijft ongewijzigd.
 • Op het kruisingsvlak van de fietspaden Dr. De Brouwerlaan en Maastrichtsestraat leggen we een fietsrotonde aan.
 • Bij basisschool De Vorsenpoel leggen we extra parkeerplaatsen aan, bedoeld voor het personeel en voor de ouders die hun kinderen met de auto van en naar school brengen. Om overlast te voorkomen, worden deze parkeerplaatsen buiten schooltijd afgesloten. Basisschool De Vorsenpoel krijgt het beheer over het openen en sluiten van deze parkeerplaatsen.
 • Tegelijkertijd met de herinrichting van de wegen en fietspaden vergroten we ook het gemengd rioleringsstelsel.
 • Voor de JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) en de skate-ramp zoeken we nog een nieuwe locatie.

Definitief ontwerp vastgesteld

De reacties van de inloopavond op 16 juli 2015 hebben we gebruikt bij het maken van het definitieve ontwerp. De volgende punten zijn aangepast:

 • Breder voetpad vanaf Nieuwe Nieuwstraat naar Schijndelseweg
 • Smallere voetpaden in rest Dr. De Brouwerlaan en daardoor meer groen
 • Verdere optimalisatie kruising Schijndelseweg
 • Extra parkeervakken in Dr. De Brouwerlaan vanaf Nieuwe Nieuwstraat
 • Mindervalideparkeerplaats(en)
 • Parkeerstrook functionaliseren in Nieuwe Nieuwstraat
 • Plateau bij Eikengaard
 • Positioneren parkeerkoffer evenwijdig aan Hendrik Verheeslaan
 • Verplaatsen toegang naar basisschool De Vorsenpoel
 • Verbetering aansluiting fietspad naar toegang school

Inloopavond groenontwerp, JOP en skatevoorziening 10 maart 2016

Op donderdag 10 maart hebben inwoners de gelegenheid gehad om vragen te stellen over het groenontwerp van de Dr. De Brouwerlaan. Alle betrokken partijen waren aanwezig op deze avond: 

 • Eetbaar groen nabij de school de Vorsenpoel
  Eetbaar groen, biodiversiteit en ecologie zijn belangrijke begrippen voor de gemeente Boxtel. Daarom krijgt eetbaar groen in de openbare ruimte een steeds belangrijkere plek. Het ontwerp voor Eetbaar Groen (6.2 MB) is gemaakt door Marja Gijben Buiten Ontwerp. Zij is aanwezig om eventuele vragen op haar ontwerp te beantwoorden.
 • Vaste planten borders van “GreentoColour”
  Naast eetbaar groen zijn vaste plantenborders ook een belangrijke schakel in het kader van biodiversiteit en ecologie. Het ontwerp is gemaakt door GreentoColour. Ook GreentoColour is aanwezig om vragen te beantwoorden.
 • JOP en skatevoorziening
  Tijdens deze inloopavond presenteren wij de nieuwe locatie van de jongerenontmoetingsplek (JOP) en de skatevoorziening (1.3 MB).  

Het laatste nieuws over Dr. de Brouwerlaan