Herinrichting Van Randerodestraat

Woonstichting St. Joseph heeft op de herontwikkellocatie tussen Het Schild en Van Randerodestraat nieuwe woningen gebouwd. Vanuit de gemeente willen we bij de ontwikkelingen aansluiten door een aantal zaken in dit gebied te verbeteren: de herinrichting van de Van Randerodestraat, tussen de St. Severusstraat en Keizerstraat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de herinrichtingwerkzaamheden.

Drie verbeteringen voor de Van Randerodestraat

Bij de herinrichtingsplannen voor de Van Randerodestraat gaat het specifiek om het gedeelte tussen de St. Severusstraat en de Keizerstraat. Hieronder staan de drie verbeteringen, die de wij hierbij willen doorvoeren.

 • Het verbeteren van het riool
  We gaan het nieuwe infiltratieriool van de herontwikkellocatie via de Van Randerodestraat koppelen aan het bestaande rioolstelsel op de hoek Van Randerodestraat – St. Severusstraat.
 • Het herinrichten van de straat
  De Van Randerodestraat moet vanwege de werkzaamheden aan het riool opengebroken worden. Daarom kiezen we ervoor om dan ook direct de bovengrondse inrichting van dit gedeelte van de straat op te knappen.
 • Het aanpassen van de verkeersinrichting
  Tenslotte gaan we een aantal noodzakelijke verkeerskundige aanpassingen doorvoeren, die nodig zijn om de ontsluiting van de ontwikkellocatie Het Schild-Van Randerodestraat goed aan te laten sluiten op de bestaande straten.

Definitief ontwerp vastgesteld

Op 27 oktober 2015 heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld. Op de ontwerptekening (1.3 MB) kunt u zien hoe wij de bovengrondse herinrichting van de Van Randerodestraat gaan uitvoeren. Deze herinrichting is in nauwe samenspraak met Platform Selissen tot stand gekomen.

Aanleg infiltratieriool

We gaan het riool verbeteren door het infiltratiesysteem uit te breiden. Hierbij infiltreert het regenwater in de bodem en wordt het niet naar de zuivering afgevoerd. Ondergronds wordt er een rond 800 mm infiltratieriool aangelegd vanaf St. Severusstraat tot en met de kruising Keizerstraat. De infiltratievoorzieningen die in Het Schild zijn aangelegd, worden op deze infiltratiebuis aangesloten.

Aanleg parkeerstroken

Over het gedeelte naast de groenstrook worden aan beide zijden van de weg parkeerstroken aangelegd (zie Dwarsprofiel 02 op de ontwerptekening (1.3 MB)). De parkeerstroken worden verhoogd aangelegd en komen op gelijke hoogte met het trottoir. De ruimte die over blijft als weg is
4 meter breed en blijft open voor verkeer in beide richtingen.

Inrichting eenrichtingsweg

Vanaf de St. Severusstraat wordt het een eenrichtingsweg naar de Van Beekstraat. Rijdend richting de Van Beekstraat kunt u aan de rechterzijde parkeren.

Planning

 • In 2015 wordt er gewerkt aan het afronden van de bestektekeningen.
 • Begin 2016 start de procedure voor het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren.
 • Vanaf april/mei 2016 zullen de werkzaamheden starten.
 • Wij streven er naar om voor de zomer van 2016 het werk te hebben uitgevoerd.

Het laatste nieuws over herinrichting Van Randerodestraat