Herinrichting Panta Rhei-Tielen

Meer informatie

Tekeningen

Bewonersbrieven

Collegebesluit september 2013

Contact

Rob Werson
row@boxtel.nl
(0411) 65 58 18

In maart 2013 heeft de gemeente met ontwikkelaar Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering van dertig woningen op locatie Panta Rhei. In september hebben beide partijen overeenstemming bereikt over de verkaveling. Op 8 april 2014 heeft het college van B&W het ontwerp Panta Rhei-Tielen vastgesteld.

Toelichting werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die deels al uitgevoerd zijn en deels nog uitgevoerd moeten worden op het terrein Panta Rhei en terrein Tielen.

Terrein Panta Rhei

 • Rooien bomen
 • Saneren restverontreiniging in wortelstelsels van een drietal bomen
 • Verplaatsen hondentoilet naar naastgelegen speelterrein aan de Jan Kruijsenstraat
 • Kleine herinrichting van de speeltuin aan de Jan Kruijsenstraat
 • Aanleggen riolering, zowel vuilwater als regenwater
 • Aanleggen bouwweg, vanaf Jan Kruijsenstraat
 • Ruimte beschikbaar stellen voor kabels en leidingen nutsvoorzieningen
 • Het verkopen aan Bouwfonds, die er 30 woningen op gaat bouwen

Terrein Tielen

 • Rooien bomen
 • Aanleggen riolering, enkel regenwater
 • Inrichten en aanleggen parkeerplaatsen
 • Plaatsen lichtmasten
 • Inrichten bomen en struiken
 • Bestaande muur van een cementlaag voorzien

Planning

In september 2015 vinden de laatste werkzaamheden aan het straatwerk plaats. Daarna worden de tijdelijke armaturen vervangen door de nieuwe armaturen. Eind 2015 vindt de aanplanting van het groen plaats.

Het laatste nieuws over herinrichting Panta Rhei-Tielen